โปรดรอสักครู่...
Option System เพื่มความแข็งแกร่งให้อาวุธและชุดเกาะ
ออฟชั่นหมวก
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
Max HP 100 ~ 150 ATK 1% ~ 2%
Max SP 20 ~ 40 MATK 1% ~ 2%
ลดร่าย 1% ~ 7% โจมตีบอส 1% ~ 7%
เพิ่ม EXP 1% ~ 10% ตีมอนขนาดเล็ก 1% ~ 3%
เพิ่ม DROP 1% ~ 5% ตีมอนขนาดกลาง 1% ~ 3%
เพิ่มน้ำหนัก 200 ตีมอนขนาดใหญ่ 1% ~ 3%ออฟชั่นชุดเกราะ
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
Max HP 100 ~ 150 ATK 5 ~ 10
Max SP 20 ~ 40 MATK 5 ~ 10
DEF 1 ~ 2 โจมตีบอส 1% ~ 7%
MDEF 1 ~ 2 โจมตีมนุษย์ 1% ~ 2%
เพิ่ม EXP 1 ~ 10 ชุดเกราะไม่เสียหาย -
เพิ่ม DROP 1% ~ 5% โจมตีระยะไกล 1% ~ 3%
เพิ่มน้ำหนัก 200 - -ออฟชั่นโล่
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
ป้องกันมอนขนาดเล็ก 1% ~ 3% ป้องกันมนุษย์ 1% ~ 2%
ป้องกันมอนขนาดกลาง 1 ~ 3 ป้องกันระยะไกล 1% ~ 5%
ป้องกันมอนขนาดใหญ่ 1% ~ 3% กันการโจมตีแบบปกติ 1% ~ 2%
เพิ่ม EXP 1% ~ 10% ป้องกันบอส 1% ~ 7%
เพิ่ม DROP 1% ~ 5% MDEF 1 ~ 2
เพิ่มน้ำหนัก 200 ป้องกันการโจมตีทุกธาตุ 1ออฟชั่นอาวุทธ
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
ATK 1% ~ 2% ATK 1% ~ 2%
MATK 1% ~ 2% MATK 1% ~ 2%
โจมตีระยะไกล 1% ~ 3% โจมตีบอส 1% ~ 7%
ASPD 1% ~ 2% โจมตีมนุษย์ 1% ~ 2%
CRITICAL 1 ~ 2 อาวุธไม่มีวันเสียหาย -
เพิ่มความแรง CRITACAL 1% ~ 3% โจมตีระยะไกล 1% ~ 3%
โจมตีบอส 1% ~ 7% ASPD 1% ~ 2%ออฟชั่นผ้าคลุม
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
FLEE 1 ~ 7 ป้องกันการโจมตีทุกธาตุ 1%
ป้องกันบอส 1% ~ 7% กันการโจมตีแบบปกติ 1% ~ 2%
DEF 1 ~ 2 ป้องกันมนุษย์ 1% ~ 2%
เพิ่ม EXP 1% ~ 10 ป้องกันระยะไกล 1% ~ 4%
เพิ่ม DROP 1% ~ 5% ป้องกันบอส 1% ~ 10%
เพิ่มน้ำหนัก 200 MDEF 1 ~ 3ออฟชั่นรองเท้า
ช่องที่ 1 จำนวน ช่องที่ 2 จำนวน
Max HP 1% ~ 3% Max HP 1% ~ 3%
Max SP 1% ~ 3% Max SP 1% ~ 3%
ฟื้นฟู HP 1% ~ 10% DEF 1 ~ 2
ฟื้นฟู SP 1% ~ 10% MDEF 1 ~ 2
เพิ่ม EXP 1% ~ 10% ป้องกันขนาดกลาง 1% ~ 3%
เพิ่ม DROP 1% ~ 5% ป้องกันระยะไกล 1% ~ 3
เพิ่มน้ำหนัก 200 - -