โปรดรอสักครู่...
เปิดให้ดาวน์โหลดเกมส์ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อแนะนำการติดตั้งเกมส์

1.โปรดเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดเกมส์ เพียงลิ้งเดียวเท่านั้น

2. สร้างฟลอเดอร์ Class2-ro ขึ้นมา 1 ฟลอเดอร์

3.นำไฟล์เกมส์ที่ดาวโหลด ไปไว้ในฟลอเดอร์ก่อน แล้ว ทำการแตกไฟล์ใน ฟลอเดอร์ เกมส์ของเซิฟเรา

4.กรณีเข้าเกมส์มีปัญหาตรงไหน ให้ติดต่อกับทีมงาน ช่องทาง Live Chat

Download For PC (Full Setup Client)
Type File Size Description Link
Full Setup Client (Link 1) 3.73 GB Google Drive1 Download File
Full Setup Client (Link 2) 3.73 GB Google Drive2 Download File
Full Setup Client (Link 3) 3.73 GB Google Drive3 Download File
Full Setup Client (Link 4) 3.73 GB Google Drive4 Download File
Full Setup Client (Link 5) 3.73 GB Google Drive5 Download File
Full Setup Client (Link 6) 3.73 GB Google Drive6 Download File
Thotpatch (Link 1) 1 MB Google Drive1 Download File
Thotpatch (Link 2) 1 MB Google Drive2 Download File
Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,โปรแกรมเสริม
Type File Size Description Link
Teamviewer 15 MB โปรแกรม Remote Desktop Download File
Winrar 3.1 MB โปรแกรมแตกไฟล์เกมส์ Download File